Informáticandreu.com

Informació Legal

L'accés a la pàgina web de POSTMAN INFORMÀTICA SL als seus continguts és lliure i voluntari. Els usuaris queden subjectes a les següents condicions relatives als serveis i continguts de la pàgina.

POSTMAN INFORMÀTICA SL elabora aquesta web amb informació procedent de fonts internes i externes, de manera que no es garanteix l'exhaustivitat i exactitud de la informació.

POSTMAN INFORMÀTICA SL assegura la confidencialitat de les dades aportades pels usuaris a través dels seus correus electrònics a l'adreça de contacte establerta al web i garanteix que en cap cas aquestes dades seran cedides a tercers. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, l'usuari podrà en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició comunicant-POSTMAN INFORMÀTICA SL .

POSTMAN INFORMÀTICA SL no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix o els utilitzi. POSTMAN INFORMÀTICA SL no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines electròniques de tercers a les que es pugui accedir per enllaços (links) o cercadors. La presència d'enllaços en la pàgina web de POSTMAN INFORMÀTICA SL té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre ells. POSTMAN INFORMÀTICA SL declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de les seves pàgines electròniques. La responsabilitat de les manifestacions difoses en aquestes pàgines correspon a qui les realitzen. POSTMAN INFORMÀTICA SL no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, els retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com els danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'empresa. Així mateix, s'exonera a POSTMAN INFORMÀTICA SL de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada per POSTMAN INFORMÀTICA SL sempre que procedeixi de fonts alienes a l'empresa.

POSTMAN INFORMÀTICA SL podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l'estructura i el disseny de la seva web, així com modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d'accés i ús.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de la pàgina web, del seu disseny gràfic i dels seus codis font són titularitat de POSTMAN INFORMÀTICA SL, per tant, queden prohibides la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Igualment estan protegits per la llei tots els noms comercials, marques o signes de qualsevol classe continguts en la pàgina web de POSTMAN INFORMÀTICA SL .

Quant a les cites de productes i serveis de tercers, POSTMAN INFORMÀTICA SL reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel· lectual i industrial, la seva menció o aparició en la pàgina web no impliquen l'existència de drets o cap responsabilitat de POSTMAN INFORMÀTICA SL sobre ells.

DADES FISCALS

POSTMAN INFORMÀTICA SL
B-55313050 | CARRER OLIVA 30 BAIXOS (LOCAL2) | FIGUERES | Tel 972674293